Piešimui

Užrašinė. Kietais viršeliais - Sketchbook [A5]